З. В. Семёнова "Учебник языка эсперанто" (1984)
DEKSESA LECIONO

-ar-
arbo arbaro

Proverbo: Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
-ul-
Juna homo estas junulo.
Blonda homo estas blondulo.
Homo, kiu ne povas vidi, estas blinda homo, blindulo.
Homo, kiu ne povas aŭdi, estas surda homo, surdulo.
Proverbo: Ne helpas spegulo al malbelulo.
Baltlandaj tendaroj de esperantistoj

Ĉiusomere en unu el baltlandaj respublikoj okazas Esperantotendaroj.
La tendaron partoprenas ĉirkaŭ 300 personoj, plus gastoj
el apudaj urboj. La unua parto(dektaga) estas ĉefe por lernado.
Instruistoj de Esperanto organizas kursojn por junularo. Dum la dua
parto(ankaŭ dektaga) komencas labori Somera Universitato.
Lekcias scienculoj el multaj urboj de Sovetunio.
La lekcioj estas ĉiam altnivelaj.

Ekskursoj al la plej interesantaj lokoj de la respublikoj, koncertoj,
teatraĵoj, sportludoj, kantoj kaj dancoj sekvas unu la alian. Tendoj
en kampo sub branĉoj de arboj , matena gimnastiko, naĝado en apuda
lago aŭ rivero, ekskursoj en aŭtobusoj aŭ piede tra kamparo
kaj arbaro, ĉio ĉi helpas al sana kaj gaja ripozo.

Ekspozicioj de esperantaĵoj, kiuj respegulas porpacan laboro de
sovetiaj kaj eksterlandaj esperantistoj estas ĉiam novaj kaj interesaj.
Ĉiutagaj amikaj kontaktoj inter diversnacianoj kaj bonaj sukcesoj de
junularo en parola praktiko estas la plej gravaj atingoj de
Baltlandaj tendaroj.

Dialogo

- Bonan tagon, kamaradino! Kiel vi fartas?
- Dankon, bone, kaj kiel vi fartas?
- Ankaŭ bone. Sed pardonu min, kion vi faras?
- Mi penas fermi mian sakon, sed neniel povas fermi ĝin. Ial
mi povas nek fermi, nek ŝlosi ĝin.
- Ĉu mi povas iel helpi al vi?
- Bonvolu! Mi jam ĉiel provis fermi la sakon, sed malsukcesis.
- Permesu al mi preni la sakon!
- Bonvolu preni ĝin.
- Jen, mi fermis vian sakon kaj nun donu al mi vian ŝlosilon!
- Grandegan dankon! Sed kie estas la ŝlosilo? Antaŭ momento
ĝi ja estis ĉi tie!
- Mi pensas, ke ĝi estas ie en unu el viaj poŝoj.
- Jes, jen ĝi estas. Sed donu al mi la sakon. Mi mem volas
ŝlosi ĝin sen ies helpo. Jen, mi ŝlosis ĝin. Mil dankojn por via helpo!
- Ne gravas! Sed rakontu al mi kie vi estis. Mi nenie vidis vin.
- Mi estis en Estonio, kie mi partoprenis Esperanto-tendaron.
- Ĉu la tendaro estis sukcesa?
- Jes, ĝi estis sukcesplena. Ĉu vi iam partoprenis tendarojn?
- Ne, mi neniam vizitis ilin.
- Ho, kia malfeliĉulo vi estas!
- Ĉu vere tie estas tiom interese?
- Certe, sed vi veturu mem kaj rigardu ĉion propraokule.
- Jes, mi nepre iam vizitos iun tendaron.

Vintro

Blanka neĝo kuŝas sur la tero
kaj malvarma estas la vetero,
en arbaro blankaj arboj staras,
neĝo sur iliajn branĉos falas.
Birdoj plu ne kantas, sed silentas,
kaj malĝojon nia koro sentas,
malproksime estas la printempo
la plej bela, la plej gaja tempo.
Sed ĝi venos, venos, kredu tion,
kaj ĝi portos novan energion,
birdoj kantos, bele floros floroj
novan ĝojon sentos niaj koroj.
Tial ni rigardu kun espero,
kiam blanka neĝo falas al la tero,
post la vintro venos la printempo,
la plej bela, la plej ĝoja tempo.
Hilda Drezen

Por distro kaj amuzo

- Kiom da mono vi havas?
- Nenio, mia edzino prenis ĉion.

◄ Previous ▲ Index ▼
Next ►
На Главную страницу.  Farlingo Home.

Last Updated 12 November 2004
Copyright © 2004 Farber Matvei & Farber Vladimir

Rambler's Top100 Counter narod.ru
Hosted by uCoz